Excursion to London

Gera Londra

Di 30.11 – 02.12.2018 emê herin Londra.
Di 01.12.2018 de te seat 16 de li SOAS e te civînek bi Akademîsyenên Kurd û Akdemîsyenên pêve giredayî ya Brîtanya pêk were.


Reveberî

Agahî

+++ 05.04 Civîna torê bi Înstituya kurdî û bi YMK re li Hammê

+++ 06.04 Civîna heremî li Hamburgê

+++ 07.04 Civîna rêveberî li Frankfurt a.M.

+++ 09.04 Civîna heremî li Düsseldorfê

+++ 13.04 Konferans li Frankfurt a.M.