Excursion to London

Gera Londra

Di 30.11 – 02.12.2018 emê herin Londra.
Di 01.12.2018 de te seat 16 de li SOAS e te civînek bi Akademîsyenên Kurd û Akdemîsyenên pêve giredayî ya Brîtanya pêk were.


Reveberî

Agahî

+++ 13.01 Atolye li Bremen

+++ 19.01 Sempozyûm li Köln

+++ 26.01 Konferans li Hamburg