dateline3

Excursion to London

Gera Londra

Di 30.11 – 02.12.2018 emê herin Londra.
Di 01.12.2018 de te seat 16 de li SOAS e te civînek bi Akademîsyenên Kurd û Akdemîsyenên pêve giredayî ya Brîtanya pêk were.


Reveberî

Agahî

+++ 10.02 Semîner li Koln

+++ 10.02 Civîna rêveberî

+++ 23.02 Konferans li Bielefeld