Agahî


+++ 05.10 Civîna heremî Frankfurt
+++ 06.10 Civîna Akademîsyenan Hollanda
+++ 11.10 Civîna heremî Düsseldorf
+++ 20.10 Civîna heremî Bremen û atolya "Kurd û Çapemenî" li zanîngeha Mûnîhe
+++ 28.10 Civîna tîma "Rojava Spring School" û civîna heremî Hamburg