Agahî

+++ 13.07 Civîna herêmî ya Frankfurtê
+++ 24.07 Civîna herêmî ya Essenê
+++ 12.08 Civîna herêmî ya Bremenê
+++ 18.08 Civîna rêveberiyî ya Kölnê