Seminêr

Perwerdeya dewamî

Semînerên Soft Skills (behremendiyên nerm)

Soft Skills di erka pîşeyî û erka fexrî de

Hem di meydana kar de û hem jî di meydana angajmana fexrî ya dildarî de her diçe doza performans û berdariyê zêde dibe. Hêvî ji behremendî û pisporiyeke bilind a giştî ya xwe disipêre beşekê, dibihurin. Perwerde û perwerdeyeke dewamî ya her diçe bêhtir wergir pêwist dibe.

Pisporiyên pîşeyî tevî performans û behremendiyên civakî, komunîkatîf û rêbazî ji bo serketina di pîşe û meydana karê fexrî de ji wan kevirên çarqozî yên diyarker in. Anaina wan a cem hev hevkariyê berdartir û bi bandortir dike, û bi vî awayî komelyê yan jî şirketê serketîtir dike.

Li gorî xeta me ya rênîşandêr a anîna cem hev a pîşe û behremendiyên cihêreng ên akademîsyenan, em weke wezîfeya xwe dibînin ku em van xurt bikin û behremendiyan zêde bikin.

Êdî wiha diyar e ku ew behremendiyên weke soft skills tên binavkirin bivênevê ne ji bo derketineke meydanê ya zelal, behremend û qanihker hem li meydana kar û hem jî li meydana karê fexrî û dildar.

Ji bo ku em potensiyalên ferdî teşwîq bikin, em dixwazin di vê serdema kar de jî semînerên peywendîdar pêşniyaz bikin.

 

 

 

 

Agahî


+++ 03.11 Civîna torê bi Înstituya kurdî û bi YMK re li Düsseldorfê
+++ 04.11  Civîna rêveberî li Frankfurt a.M.
+++ 10.11 Civîna heremî li Bremen
+++ 24.11 Vekirina xebata karê perwerdehîyê li Zanîngeha Essen