Komên Heremî

Civînên herêmî bi awayekî birêkûpêk di beşa “bûyerên aktuel” de tên ragihandin.